3 maandelijkse groepsbreathworksessies

3 maanden achter elkaar: 17 euro per sessie in plaats van 22 euro per sessie

In totaal 51 euro