ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMENE VRAGEN

INVULVRAGEN

Kruis aan wat op u van toepassing is

Vragen over uw pijnklachten

1. Waar heeft u pijn?
2a. Hoelang bestaat de pijn al?
2b. Hoe is het verloop van de pijn?
3a. De pijn wordt erger door:
3b. De pijn wordt minder door:

Vragen over reumatische klachten

Vragen over eerdere behandelingen

Vragen over uw dagelijkse bezigheden